графік роботи: 09:00 - 18:00
пн - пт робочий режим
сб - нд черговий режим
]]> ]]>
Курси обміну 19.12.2016
Продажгрн.

WMR

0.408

WMZ

26.900↑

WMU

1.020

Купівлягрн.

WMR

0.290

WMZ

22.000

WMU

0.800

]]>
]]>

Правила роботи системи

Редакція: 27.06.2012 07:21:40

Дані Правила роботи сервісу (далі «Правила») регламентують роботу сервісу обміну титульних знаків Webmoney на сайті wmdengi.com.ua (далі «Сервіс»). Правила носять характер публічної оферти.

1. Загальні положення та терміни

1.1. Предметом наступних Правил є надання Користувачеві сервісу з обміну титульних знаків Webmoney.

1.2. Термін титульні знаки Webmoney варто розуміти як право вимоги на певний обсяг товарів або послуг без яких-небудь грошових розрахунків у розмірі встановленого еквівалента.

1.3. Під Сервісом розуміється обмін титульних знаків Webmoney на грошовий еквівалент (українська гривня) за допомогою готівкового або безготівкового переказу коштів, і, навпаки, обміну грошових знаків (українські гривні) на еквівалент титульних знаків Webmoney за допомогою веб-сайту, розташованого за адресою wmdengi.com.ua(далі «Веб-сайт »).

1.4. Під Заявкою розуміється набір даних, що надійшли від Користувача Веб-сайту з використанням програмно-технічних засобів Веб-сайту, що містить достатню інформацію про обмінну операцію.

1.5. Користувачем Сервісу є будь-який відвідувач Веб-сайту, який бажає скористатися, оформив Заявку відповідно до всіх вимог і процедур.

1.6. Як Виконавця виступає адміністрація Веб-сайту.

1.7. Під операцією обміну розуміється передача права вимоги на певну послугу, у розмірі встановленого еквівалента, між Користувачем і Виконавцем.

1.8. Операцію продажу титульних знаків Webmoney варто розуміти як передачу права вимоги на певний обсяг товарів і послуг у розмірі встановленого еквівалента Користувачеві Cервис від Виконавця, виражену в умовних одиницях обліку (WMZ, WMU, WMR), що, Користувач компенсує готівковим або безготівковим переказом коштів на рахунок Виконавця, відповідно до тарифів Сервісу на момент оформлення Заявки.

1.9. Операцію купівлі титульних знаків Webmoney варто розуміти як передачу Користувачем права вимоги на певний обсяг товарів і послуг у розмірі встановленого еквівалента Виконавцеві, виражену в умовних одиницях обліку (WMZ, WMU, WMR), що Виконавець компенсує готівковим або безготівковим переказом коштів на рахунок Користувача, відповідно до тарифів Сервісу на момент оформлення Заявки.

1.10. Операцію обміну титульних знаків Webmoney варто розуміти як передачу прав вимоги на певний обсяг товарів і послуг у розмірі встановленого еквівалента Виконавцеві, виражену в умовних одиницях обліку (WMZ, WMU, WMR), що Виконавець компенсує перекладом іншого типу прав вимоги на рахунок Користувача, згідно з курсами обміну Сервісу на момент оформлення Заявки.

1.11. Одержувач/відправник грошей і власник WMID, з якого здійснюється введення/виведення, має бути тією ж самою особою.

1.12. Виконавець має право змінювати ці Правила без попереднього повідомлення, але із зазначенням дати останньої редакції Правил.

2. Тарифи, курси та регламент обробки заявок

2.1. Актуальний перелік напрямків обмінних операцій, а також курси обміну електронних і грошових титульних знаків опубліковані на кожній сторінці Веб-сайту під заголовком "Курси обміну" із зазначенням актуальною дати.

2.2. Курси обміну можуть бути змінені в будь-який момент часу без попереднього сповіщення користувачів, без зміни умов обміну раніше оформлених Заявок.

2.3. При оформленні Заявки користувач зобов'язується вказати в заявці достовірні дані, а саме: WMID, ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти (e-mail). В іншому випадку Сервіс залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг без пояснення причин.

2.4. Користувач оформляє Замовлення за допомогою Веб-сайту. Час і дані Замовлення автоматично фіксуються програмно-технічними засобами Веб-сайту.

2.5. Протягом 12 годин з моменту надходження Заявки Виконавець підтверджує її шляхом відправлення відповідного повідомлення Користувачеві в електронному вигляді (по e-mail можуть бути затримки), за допомогою Веб-сайту або іншим способом.

2.5.1. У випадку, якщо можливості обробити Заявку немає, Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді (по e-mail можуть бути затримки), за допомогою Веб-сайту або іншим способом.

2.6. Після підтвердження Замовлення Користувач протягом 12 годин виконує переказ титульних знаків (за рахунком, виставленим Виконавцем), або грошових коштів у повному обсязі, відповідно до Заявки, на реквізити Виконавця й винятково способом, зазначеним у Замовленні.

2.7. За фактом отримання електронних титульних знаків або грошових коштів на рахунок Виконавця, Виконавець протягом 12 годин здійснює переказ коштів на рахунок Користувача відповідно до Замовлення й винятково способом, зазначеним у Замовленні.

2.8. У випадку, якщо оплата згідно заявці не надійшла протягом 12 годин, або заявка не була підтверджена Виконавцем, Заявка вважається закритою і не підлягає обробці. Прострочена оплата за такою Заявці повертається Користувачу з вирахуванням комісії за переказ.

2.9. Замовлення вважається виконаним (такий, при якій Виконавцем і Користувачем отримано титульні знаки / кошти в повному обсязі) у випадку, коли переказ системи Webmoney Transfer відповідно до Заявки був розблокований шляхом введення коду протекції (термін дії 24 години). Коли електронний рахунок Виконавцем виставляється без коду протекції, в цьому випадку Замовлення вважається виконаним по факту одержання безготівкових коштів Користувачем на реквізити Користувача, відповідно до Заявки.

2.10. Не можна проводити обмін (введення, виведення, автообмін) на користь третіх осіб. Клієнт обмінного пункту повинен робити введення або виведення тільки з / на свої банківські реквізити, на своє ім'я, на свої рахунки в інших платіжних системах і т.д. Іншими словами, в обмінній операції повинно брати участь тільки 2 (але не 3!) особи - сам обмінний пункт і його клієнт. Гаманець-відправник і гаманець-одержувач в операціях автообмін WM <-> WM повинні належати одному і тому ж WMID. Виведення на користь сторонніх осіб (в т.ч. і родичів) - не допускається. Введення (одержання WM) в обмін на грошові кошти, внесені в обмінний пункт третіми особами (в т.ч. і родичами) - не допускається.

2.11. Виконавець має право відмовити в наданні Послуг і виконати повернення коштів, якщо:

а) сума коштів, що надійшли на рахунок Виконавця відрізняються від суми оплати в Замовленні;

б) кошти надійшли на рахунок Виконавця без підтвердження Замовлення;

в) в заявці були вказані неповні або неправильні дані;

г) платіж Користувачем був виконаний некоректно, з помилками або без дотримання регламенту;

д) спосіб оплати відрізняється від способу оплати в заявкою (при виведенні коштів оплата виключно на кіпер Користувача);

е) Користувач не ввів код протекції в термін, зазначений у п.2.9.

ж) WMID користувача не пройшов перевірку по інтерфейсу X19 (http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Interfeys_X19)s

2.12. При поверненні коштів комісійні видатки утримуються з коштів, що надійшли за рахунок Користувача.

2.13. Виконавець не несе відповідальність за можливі затримки при перерахуванні або поверненні коштів, якщо затримки виникли не з вини Виконавця, а також за будь-які несприятливі наслідки або збиток, що виникли в результаті помилки в реквізитах Користувача при оформленні Замовлення Користувачем.

2.14. Користувач несе повну відповідальність за правильність реквізитів для отримання банківського платежу на свій рахунок. У випадку, якщо платіж не може бути доставлений до рахунку Користувача через помилки в реквізитах, вказаних Користувачем, Виконавець за запитом Користувача зобов'язується розглянути питання про повернення платежу протягом 10 календарних днів і не раніше ніж через 5 банківських дня з моменту виконання Заявки і тільки в тому випадку, якщо платіж знаходиться в межах Банку Виконавця. У випадку, якщо на повернення платежу згідно регламенту Банку Виконавця потрібно більше 10 календарних днів, термін повернення платежу пролонгується на даний період.

2.15. Виконавець у праві відмовити Користувачеві в наданні послуг без пояснення причин.

2.16. Обмеження на поповнення гаманця WebMoney Keeper Mini і WebMoney Keeper Mobile:

WebMoney Keeper Mini
Максимальна сума коштів на гаманцях не може перевищувати 5000 WMR (в еквіваленті) за відсутності перевіреного телефону, 15000 WMR при перевірці номера телефону в панелі управління атестатом і призначення його в WM Keeper Mini або 45000 WMR (в еквіваленті) при отриманні початкового атестата і включенні опції підтвердження операцій за допомогою SMS або ENUM. Інформація відображається в WM Keeper Mini (ліміт "сума еквівалентна ***, ** рублів") показує максимальний добовий ліміт на поповнення гаманця.

WebMoney Keeper Mobile
Максимальна сума коштів на всіх гаманцях не може перевищувати 5000 WMR (або еквівалент в будь-який інший валюті за курсом ЦБ). Якщо в результаті переказу коштів на гаманці, відбудеться перевищення максимального балансу на гаманцях, то зробити такий платіж не можна. </ p>

3. Порядок розгляду претензій і суперечок

3.1. Розгляд претензій, пов'язаних з роботою Сервісу, здійснюється при пред'явленні Користувачем даних заявки та відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату.

3.2. Претензії Користувача по роботі сервісу приймаються Виконавцем до розгляду за допомогою електронної пошти й у строк не пізніше 3-х робочих днів з моменту виникнення претензії. Термін розгляду претензії Користувача становить 7 робочих днів.

3.3. До розгляду претензій Виконавець у праві залучати уповноважених осіб і агентів арбітражного сервісу Webmoney.

4. Політика конфіденційності

4.1. Всі дані, отримані від Користувача в процесі оформлення Заявки, сервіс зобов'язується зберігати в повній конфіденційності і використовувати виключно в цілях надання послуг Сервісом, за винятком випадків, передбачених законодавством України, правилами роботи обмінних пунктів Webmoney і нормами міжнародного права.

4.2. Сервіс використовує файли cookies, дані про IP-адресу користувача, відомості про браузер користувача, для роботи програмно-технічних засобів Веб-сайту.

4.3. Виконавець має право запросити додаткову інформацію про персональні дані користувача, якщо у Виконавця з'являться підозри, що інформація, надана Користувачем, була навмисно або ненавмисно спотворена.

4.4. Виконавець, при проведенні обмінної операції, має право запросити документ що засвідчує особу, з метою ідентифікації клієнта і діючи в рамках вимог системи Webmoney Transfer.

5. Форс-мажор

5.1 Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цими Правилами внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або воєнних дій, ушкодження або несправності комунікаційних ліній, змін законодавства або інших, не залежних від Виконавця, надзвичайних і невідворотних обставин, що відбулися поза його волею, і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на роботу Сервісу.

6. Повідомлення про ризики

Пропоновані нами послуги надаються не на замовлення особи або підприємства, що експлуатує систему WebMoney Transfer. Ми є незалежним Сервісом, що надає послуги, і самостійно приймаємо рішення про ціни і пропозиції. Підприємства, що експлуатують систему WebMoney Transfer, не беруть участь в наших послугах і не отримують комісійних винагород або інших винагород за участь у наданні наших послуг і не несуть ніякої відповідальності за нашу діяльність.

Атестація, вироблена з боку WebMoney Transfer, лише підтверджує наші реквізити для зв'язку і засвідчує особистість. Вона здійснюється за нашим бажанням і не означає, що ми якимось чином пов'язані з продажами операторів системи WebMoney.


18056 - наш номер в сервісі MegaStock
Відкрив: Петрович С.М.

]]>
Атестація

Безпека гаманця Webmoney читати...

Нові правила обміну WM читати...

всі статті